Có 1 kết quả:

tǔ suì

1/1

tǔ suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have the ears of grain come up