Có 1 kết quả:

tǔ shé tou

1/1

tǔ shé tou

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stick out one's tongue