Có 1 kết quả:

tǔ yàn

1/1

tǔ yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to burst into bloom