Có 1 kết quả:

Tǔ yù hún

1/1

Tǔ yù hún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Tuyuhun, a Xianbei 鮮卑|鲜卑 nomadic people
(2) a state in Qinhai in 4th-7th century AD