Có 1 kết quả:

Tǔ lǔ fān

1/1

Tǔ lǔ fān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Turpan City in Xinjiang (Chinese: Tulufan)