Có 1 kết quả:

Tǔ lǔ fān Pén dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Turpan Depression in Xinjiang