Có 1 kết quả:

Tǔ lǔ fān dì qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Turpan prefecture in Xinjiang