Có 1 kết quả:

Tǔ lǔ fān shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Turpan City in Xinjiang (Chinese: Tulufan)