Có 1 kết quả:

xiàng dōng

1/1

xiàng dōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

eastwards