Có 1 kết quả:

xiàng hòu

1/1

xiàng hòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

backward