Có 1 kết quả:

Xiàng bā píng cuò

1/1

Xiàng bā píng cuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qiangba Puncog (1947-), chairman of government of Tibet (i.e. governor)