Có 1 kết quả:

xiàng xìng

1/1

xiàng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tropism