Có 1 kết quả:

xiàng lái

1/1

xiàng lái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

always (previously)