Có 1 kết quả:

xiàng xī nán

1/1

xiàng xī nán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

southwestward