Có 1 kết quả:

Lǚ shì Chūn qiū

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. “Mr. Lü's Spring and Autumn (Annals)”, compendium of the philosophies of the Hundred Schools of Thought 諸子百家|诸子百家[zhu1 zi3 bai3 jia1], compiled around 239 BC under the patronage of Qin Dynasty 秦代[Qin2 dai4] Chancellor Lü Buwei 呂不韋|吕不韦[Lu:3 Bu4 wei2]