Có 1 kết quả:

Lǚ Dòng bīn

1/1

Lǚ Dòng bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lü Dongbin (796-), Tang Dynasty scholar, one of the Eight Immortals 八仙[Ba1 xian1]