Có 1 kết quả:

jūn zhǔ zhì

1/1

jūn zhǔ zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

monarchy