Có 1 kết quả:

jūn zhǔ zhèng zhì

1/1

jūn zhǔ zhèng zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

monarchy