Có 1 kết quả:

jūn zhǔ zhèng tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) monarchy
(2) autocracy