Có 1 kết quả:

jūn zhǔ lì xiàn zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

constitutional monarchy