Có 1 kết quả:

jūn zǐ zhī jiāo

1/1

jūn zǐ zhī jiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

friendship between gentlemen, insipid as water (idiom, from Zhuangzi 莊子|庄子[Zhuang1 zi3])