Có 1 kết quả:

jūn zǐ zhī jiāo dàn rú shuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a gentleman's friendship, insipid as water (idiom, from Zhuangzi 莊子|庄子[Zhuang1 zi3])