Có 1 kết quả:

jūn zi tǎn dàng dàng , xiǎo rén cháng qī qī

1/1

Từ điển Trung-Anh

good people are at peace with themselves, (but) there is no rest for the wicked