Có 1 kết quả:

Jūn shān qū

1/1

Jūn shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Junshan district of Yueyang city 岳陽|岳阳[Yue4 yang2], Hunan