Có 1 kết quả:

jūn zhǎng

1/1

jūn zhǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (old) sovereign
(2) tribal leader