Có 1 kết quả:

lìn sè guǐ

1/1

lìn sè guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) miser
(2) penny-pincher