Có 1 kết quả:

lìn sè guǐ ㄌㄧㄣˋ ㄙㄜˋ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) miser
(2) penny-pincher