Có 1 kết quả:

tūn ná

1/1

tūn ná

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tuna (loanword)