Có 1 kết quả:

tūn ná yú

1/1

tūn ná yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tuna (loanword)