Có 1 kết quả:

Tūn mǐ Sāng bù zhá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tunmi Sanghuzha (6th century AD), originator of the Tibetan script