Có 1 kết quả:

bā tái

1/1

bā tái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

counter of a bar (pub)