Có 1 kết quả:

Hán shān

1/1

Hán shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hanshan county in Chaohu 巢湖[Chao2 hu2], Anhui

Một số bài thơ có sử dụng