Có 1 kết quả:

Hán shān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hanshan county in Chaohu 巢湖[Chao2 hu2], Anhui