Có 1 kết quả:

hán rěn chǐ rǔ ㄏㄢˊ ㄖㄣˇ ㄔˇ ㄖㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat humble pie
(2) to accept humiliation
(3) to turn the other cheek