Có 1 kết quả:

hán qì ㄏㄢˊ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

containing air