Có 1 kết quả:

hán shuǐ

1/1

hán shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

watery