Có 1 kết quả:

hán lèi

1/1

hán lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tearful
(2) tearfully