Có 1 kết quả:

hán yīng jǔ huá ㄏㄢˊ ㄧㄥ ㄐㄩˇ ㄏㄨㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to savor fine writing (idiom)