Có 1 kết quả:

hán xīn rú kǔ

1/1

hán xīn rú kǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to suffer every possible torment (idiom); bitter hardship
(2) to bear one's cross