Có 1 kết quả:

tīng bu dǒng

1/1

tīng bu dǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unable to make sense of what one is hearing