Có 1 kết quả:

tīng de dǒng

1/1

tīng de dǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to understand (by hearing)
(2) to catch (what sb says)