Có 1 kết quả:

tīng dǒng

1/1

tīng dǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to understand (on hearing)
(2) to catch (what is spoken)