Có 1 kết quả:

tīng chuāng

1/1

tīng chuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to eavesdrop outside bridal bedchamber (folk custom)