Có 1 kết quả:

tīng suí

1/1

tīng suí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to obey
(2) to allow