Có 1 kết quả:

kēng qì

1/1

kēng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to utter a sound