Có 1 kết quả:

qǐ shì

1/1

qǐ shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website)
(2) to post information
(3) a notice