Có 1 kết quả:

qǐ yùn

1/1

qǐ yùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to ship (goods)