Có 1 kết quả:

Wú Zuò dòng

1/1

Wú Zuò dòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Goh Chok Tong (1941-), Singapore businessman and politician, prime minister 1990-2004