Có 1 kết quả:

Wú nóng jiāo yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pleasant-sounding Wu dialect
(2) also written 吳儂軟語|吴侬软语[Wu2 nong2 ruan3 yu3]