Có 1 kết quả:

Wú nóng ruǎn yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pleasant-sounding Wu dialect