Có 1 kết quả:

Wú zǐ

1/1

Wú zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Wuzi, one of the Seven Military Classics of ancient China 武經七書|武经七书[Wu3 jing1 Qi1 shu1], written by Wu Qi 吳起|吴起[Wu2 Qi3]

Một số bài thơ có sử dụng